Välkomna till Skolan Bergius hemsida!

Friskolan Bergius i Märsta

Skolan är belägen i Märsta, Sigtuna kommun sen år 2008 och har ett sammanlagt elevantal runt 190, tre klasser i varje årskurs.

Vår övertygelse är att en småskalig skola med mindre klasser, runt 20, ger stor fördel, både i undervisning och för trivsel. Detta skapar en personlig skolmiljö där eleverna har stort utrymme att bli sedda som enskilda individer, vilket ger en god grund för bra resultat och trivsam arbetsmiljö för såväl ungdomarna som de vuxna på skolan.

Vi erbjuder två olika profiler i vår undervisning: Dans och Må bra, den senare en profil som kombinerar fysiska aktiviteter med teoretiska kunskaper kring välmående och hälsa.

Under de olika flikarna kan du läsa och se mer om våra profiler, verksamhet, prestationer och mycket annat.