Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet

Har du klagomål på Skolan Bergius? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamhet.

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till den det berör såsom tex läraren eller mentorn. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Sigtuna Friskola AB

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Du kan lämna ditt klagomål digitalt till denna mejladress: klagomal@skolanbergius.se

Har du inte möjlighet att mejla dina klagomål går det bra att skicka dem med post till följande adress:

Sigtuna Friskola AB

Box 96

19522 Märsta

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du en återkoppling. Om du valt att vara anonym så utreds klagomålet men du får ingen återkoppling.

Observera att ingen sekretess råder för klagomålshantering. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor

Kontaktuppgifter: magnus@skolanbergius.se

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till skolinspektionen.

Kontaktuppgifter hittar du här